Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 1: Zbadaj przebieg zmienności funkcji    i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

3. Wyznaczamy punkty przecięcia się wykresu funkcji z osią i osią .

 Mamy . Punkt przecięcia wykresu funkcji z osią to .

Widzimy, że punkt A jest również punktem przecięcia wykresu funkcji z osią .

Zbadajmy, czy funkcja ma inne punkty wspólne z osią .

Zauważmy, że. Stąd tylko dla x = 0.

Punkt jest punktem przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych.

Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.