Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 Zadanie 2: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres, na podstawie wykresu funkcji f(x) sporządź wykres funkcji
Rozwiązanie:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

Przez 0 nie dzielimy, zatem mianownik 0.

 Czyli .

Stąd .

Zatem i .

Czyli

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

Granice przy zmiennej z dążącej do plus i minus nieskończoności obliczamy w ten sposób, że dzielimy ułamek przez najwyższą potęgę zmiennej z mianownika.

Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.