Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 3: Zbadaj przebieg zmienności funkcji

 
  i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

Granice przy zmiennej z dążącej do plus i minus nieskończoności obliczamy w ten sposób, że wyłączamy przed nawias zmienną x o najwyższej potędze.

 

3. Wyznaczamy punkty przecięcia się wykresu funkcji z osią OY.

f(0) = -6. Zatem punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY to A = (0, -6).

4. Sprawdzanie parzystości i nieparzystości funkcji .

 Zatem funkcja nie jest parzysta i nie jest nieparzysta .

Poprzednie zadanie
Dalej


 
 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.