Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 Zadanie 5: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres, na podstawie wykresu funkcji f(x) sporządź wykres funkcji

Rozwiązanie:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

Przez 0 nie dzielimy, zatem mianownik .            Czyli  (x -2) 0. Stąd x 2.

D(f) = (-1, -2)   (2, +1) = \ {2}.

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

Granice przy zmiennej z dążącej do plus i minus nieskończoności obliczamy w ten sposób, że dzielimy ułamek przez najwyższą potęgę zmiennej z mianownika.

Poprzednie zadanie
Dalej


 
 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.