Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 7: Zbadaj przebieg zmienności funkcji  i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

 

3. Wyznaczamy punkty przecięcia się wykresu funkcji z osią OY.

Wstawiamy do równania funkcji za x wartość 0 i otrzymujemy

f(0) = -2, czyli punkt, w którym wykres funkcji  styka się z osią OY to A = (0, -2).

Funkcja nie ma innych punktów wspólnych z osią OY.

4. Sprawdzanie parzystości i nieparzystości funkcji .

 

Zatem funkcja nie jest parzysta i nie jest nieparzysta.

Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.