Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Badanie przebiegu zmienności funkcji.

Teoria.

Następna strona

Wprowadźmy oznaczenia:

                              - zbiór liczb całkowitych,
                             - zbiór liczb wymiernych,
                             - zbiór liczb rzeczywistych,
                             - zbiór liczb naturalnych,
                          - przedział otwarty,
                          - przedział domknięty,
                      - funkcje,
,   , , ...   - funkcje zmiennej x,
                     - przedziały, zbiory,
                        - pochodna funkcji w punkcie ,
                          - dziedzina funkcji .

Badanie przebiegu zmienności funkcji sprowadza się do zbadania najważniejszych własności funkcji i przeprowadza się według następującego schematu:

1. Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

2. Obliczamy granice na końcach dziedziny.

3. Wyznaczamy punkty przecięcia się wykresu funkcji z osią OX i osią OY.

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.