Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Badanie przebiegu zmienności funkcji. (Część 2) 

 

Zadanie 1:  
Rozwiązanie:

Zadanie 2:  
Rozwiązanie:

Zadanie 3:
 
 

Rozwiązanie:

Zadanie 4:  
Rozwiązanie:

Zadanie 5:  
Rozwiązanie:

Zadanie 6:  
Rozwiązanie:

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.