Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 1: Ciąg jest określony następująco: oznacza
n-tą liczbę nieparzystą. Wypisz kilka początkowych wyrazów tego ciągu.

Rozwiązanie:

Początkowe wyrazy ciągu , to
(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...).


 
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.