Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 11
:
 Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Lewa strona równania jest sumą n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, którym a1 = x + 3 i różnica jest równa 

 

(W celu policzenia różnicy r ciągu możemy również zauważć, że zatem  )

Ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego postaci   wyznaczamy n czyli ilość wyrazów ciągu otrzymujemy (w naszym przypadku a1 = 2x + 15, an = 20x + 150, r = 2x +15 )

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.