Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Zadanie 12
:
 Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Lewa strona równania jest sumą n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, którym a1 = x + 3 i różnica jest równa 

 

Ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego postaci   wyznaczamy n czyli ilość wyrazów ciągu
( x + 3, 2x + 5, 3x + 7,..., 30x + 61 ) otrzymujemy
(w naszym przypadku a1 = x + 3, an = 30x + 31, r = x +2)

 

Zatem ciąg (x + 3, 2x + 5, 3x + 7,..., 30x + 61) ma wyrazów, zauważmy, że x -2.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.