Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Ciąg arytmetyczny. (Część 3.)

 
Zadanie 1: Rozwiązać równanie , gdzie n .

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Rozwiązać równanie , gdzie n

Rozwiązanie:

Zadanie 3:  Ile wyrazów ma ciąg arytmetyczny, którego wyrazy spełniają następujący układ równań:

                  .
Rozwiązanie:

Zadanie 4: Wiedząc, że różnicą ciągu    jest liczba  r  obliczyć różnicę ciągu  .

Rozwiązanie:

Zadanie 5:  Ile wyrazów ma ciąg arytmetyczny, którego wyrazy spełniają następujący układ równań:

                 
Rozwiązanie:

Zadanie 6: Liczby  są trzema pierwszymi wyrazami rosnącego ciągu arytmetycznego. Obliczyć czwarty wyraz tego ciągu.

Rozwiązanie:


Zadanie 7
:
 Liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Obliczyć x.

Rozwiązanie:

Zadanie 8:  Liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Obliczyć x.

Rozwiązanie:

Zadanie 9:  Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:

Zadanie 10: Rozwiązać równanie .
Rozwiązanie:

Zadanie 11:  Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:

Zadanie 12
:
 Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.