Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 14:  Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .

Rozwiązanie:

Funkcja jest ciągła w punkcie jeśli . Przyjmujemy .

Obliczamy .

Obliczamy  , mamy

Ponieważ liczymy granicę przy x dążącym do punktu 0 z lewej strony, czyli zbliżamy się do punktu 0 wartościami mniejszymi od 0, (wartościami ujemnymi), to opuszczamy wartość bezwzględną z minusem, otrzymujemy 

Mnożymy licznik i mianownik przez 5 i korzystamy ze wzoru z teorii granic postaci , mamy

 
Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.