Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Zadanie 3:  Zbadać ciągłość w punkcie następujących funkcji:
                   a) ,
                   b).
Rozwiązanie:

Ad. a) Badamy ciągłość funkcji w punkcie , mamy

Czyli  .

Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .

Ad. b) Badamy ciągłość funkcji w punkcie .

Ponieważ punkt nie należy do dziedziny funkcji , zatem funkcja nie jest ciągła w punkcie  .  

Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.