Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 5: Zbadać ciągłość funkcji w punkcie jeśli
                   a)
                   b)
Rozwiązanie:
Wykorzystując definicję wartości bezwzględnej
( ), mamy

Ad. a) Badamy ciągłość funkcji w punkcie , mamy

Czyli  Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .

Ad. b) Badamy ciągłość funkcji w punkcie , mamy

Czyli  Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .
 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.