Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 6: Zbadać ciągłość w punkcie następujących funkcji:
                   a) ,
                   b),
                   c).
Rozwiązanie:

Przypomnijmy definicję funkcji ,  czyli

Ad. a) Badamy ciągłość funkcji   w punkcie , mamy

Czyli 

Zatem funkcja nie jest ciągła w punkcie .

Ad. b) Badamy ciągłość funkcji w punkcie , uwzględniając definicję funkcji mamy

 
Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.