Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Ekstremum funkcji.

 
Zadanie 1: Znaleźć ekstrema funkcji  .
Rozwiązanie:

Zadanie 2: Dla jakiej wartości parametru a funkcja dana wzorem  ma minimum lokalne w punkcie x = 1.
Rozwiązanie:

Zadanie 3: Znajdź ekstrema funkcji zadanej wzorem .
Rozwiązanie:

Zadanie 4:  Wyznacz długości boków prostokąta o stałym obwodzie 2p tak, aby przekątna tego prostokąta była najkrótsza.
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Liczba dodatnia a jest sumą trzech liczb, z których jedna jest równa 10, Wyznaczyć, pozostałe dwie liczby, aby iloczyn wszystkich trzech liczb był największy.
Rozwiązanie:
Następne zadania


Zadanie 6:  Który z walców o danej objętości V ma najmniejsze pole powierzchni całkowitej.
Rozwiązanie:

Zadanie 7:  Jaka powinna być długość podstawy trapezu, aby jego pole powierzchni było największe, jeśli długość każdego z pozostałych boków jest równa 10 cm.
Rozwiązanie:

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.