Supermatma.pl

MATEMATYKA w Gimnazjum

WITAMY W SERWISIE |
                     
                            Potęgowanie.

           Liczby, które przez siebie mnożymy nazywamy czynnikami.
           Potęgowanie to inaczej mnożenie przez siebie tych samych czynników określoną ilość razy.
           Potęga jest skróconym sposobem zapisywania mnożenia jednakowych liczb. Jeśli na przykład, mamy pomnożyć 7 razy 7 razy 7, czyli 7 * 7 * 7, to piszemy . Taki zapis jest po prostu krótszy. Zamiast pisać 7 * 7 * 7 piszemy .
Uogólniając: Jeśli mamy pomnożyć przez siebie n liczb a, czyli
a *a *a* ...*a, to piszemy 

Liczbę a nazywamy podstawą potęgi.
Liczbę n nazywamy wykładnikiem potęgi.

Definicja: Potęgą liczby a o wykładniku naturalnym n (piszemy ) nazywamy iloczyn n liczb, których każda jest równa a, czyli

Uwaga: czytamy: enta potęga liczby a, a do potęgi n, lub a do n.
Przykład: , czytamy, siódma potęga liczby pięć, pięć do potęgi siódmej, lub pięć do siódmej.

Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.