Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 10: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie

Zauważmy, że ,  zatem mamy następującą granicę .

Wyłączamy przed nawias w liczniku 8n i w mianowniku 8n
(czyli dzielimy licznik i mianownik przez 8n ) mamy

 .

Ciągi są zbieżne do 0 ponieważ są ciągami geometrycznymi o ilorazie równym . Zatem.

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.