Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 2
:
Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Sposób 1:

Licznik Ciągu (an) geometrycznym o ilorazie
q = 0,2 (-1, 1), czyli jego granica jest równa 0, a mianownik dąży do , zatem ciąg (an)) jest zbieżny do 0.

Sposób 2:

Ciąg (an) jest iloczynem dwóch ciągów, ciągu geometrycznego cn = (0,2)n o ilorazie q = 0,2 (-1, 1), którego granica jest równa 0 i ciągu .

Obliczając granicę ciągu dn dzielimy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę zmiennej n z mianownika, czyli przez n3, mamy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.