Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 3: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Dzielimy dzielimy licznik i mianownik ciągu  (an) przez najwyższą potęgę zmiennej n z mianownika, czyli przez n3, mamy

 

Na mocy tego, że ciąg (0,1)n jest ciągiem geometrycznym o ilorazie q = 0,1 (-1, 1), którego granica jest równa 0 oraz stosując twierdzenie jeśli K jest liczbą rzeczywistą, to) otrzymujemy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.