Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 4: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Dzielimy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę zmiennej n występującej w mianowniku, czyli przez n4 mamy

 

Ciągi są zbieżne do 0 ponieważ są iloczynami ciągów zbieżnych do 0. (Ciągi są ciągami geometrycznymi o ilorazach równych odpowiednio , czyli zbieżnymi do 0.)

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.