Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 5: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Ponieważ najwyższa potęga zmiennej n w liczniku jest (równa n5) większa od najwyższej potęgi zmiennej n w mianowniku (n3), zatem wyłączamy przed nawias w liczniku zmienną n5 ( najwyższą potęgę zmiennej n występującej w liczniku), a w mianowniku zmienną n3 (najwyższą potęgę zmiennej n występującej w mianowniku)

 mamy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.