Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 9: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

W liczniku wyłączamy przed nawias ciąg geometryczny o największym ilorazie z licznika, czyli wyłączamy wyraz 8n , w mianowniku wyłączamy ciąg geometryczny o największym ilorazie z mianownika, czyli (7,5)n

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.