Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 10: Obliczyć granicę

 .

Rozwiązanie, strona 3:
Poprzednia strona
Następne zadanie

Ciągi są zbieżne do 0.

Zatem

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.