Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 11: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie, strona 2:
Poprzednia strona
Następne zadanie

Dzielimy licznik i mianownik przez taką potęgę zmiennej n, aby w mianowniku otrzymać wyrażenie, którego granicą jest liczba skończona różna od 0, dzielimy licznik i mianownik przez n3.

(Pamiętamy, że aby podzielić pierwiastek czwartego stopnia przez n2 należy wyrażenie podpierwiastkowe podzielić przez (n2)4 = n8 , aby podzielić kwadrat wyrażenia przez n8 należy wyrażenie podzielić przez n4, aby podzielić pierwiastek stopnia czwartego przez n należy wyrażenie podpierwiastkowe podzielić przez n4) otrzymujemy.

Ciąg  jest zbieżny do 0.

Zatem

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.