Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 4: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie, strona 2: 
Poprzednia strona
Następne zadanie

Wyłączamy w mianowniku (pamiętamy, że aby podzielić pierwiastek kwadratowy przez n4 należy wyrażenie podpierwiastkowe podzielić przez n8,) mamy

Na mocy twierdzenia, jeśli jest liczbą rzeczywistą, to ciągi są zbieżne do 0. Zatem

 .


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.