Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 8: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie, strona 2: 
Poprzednia strona
Następne zadanie

Dzielimy licznik i mianownik przez n mamy

Ciąg jest zbieżny do 0.

Zatem

  .


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.