Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Granica ciągu "Część 4".

 
Zadanie 1: Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym

.

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

Zadanie 3: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:


Zadanie 6: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:


Zadanie 7: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

 
Zadanie 8: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:

Zadanie 9: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:


Zadanie 10: Obliczyć granicę o wyrazie ogólnym

 .
Rozwiązanie:

Zadanie 11: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

Zadanie 12: Obliczyć granicę ciągu .
Rozwiązanie:
Część 5


Zadanie 13: Obliczyć granicę ciągu .

Rozwiązanie:


Zadanie 14: Obliczyć granicę ciągu .

Rozwiązanie:
Zadanie 15: Obliczyć granicę ciągu .
Rozwiązanie:

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.