Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 1: Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym.
Rozwiązanie:

Zauważmy, że

Zatem wykorzystując twierdzenie, jeśli granicą ciągu (an) jest liczba skończona, to dla dowolnego c , mamy

.

Wykorzystując wzór, jeśli , otrzymujemy , czyli

.

Stąd

 .

  

Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.