Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 1: Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym.
Rozwiązanie:

Obliczając granicę ciągu (an) posłużymy się następującym twierdzeniem

Twierdzenie: Jeżeli dla ciągu (an) zachodzi  , gdzie q jest stałą wówczas

                     a) gdy q < 1, to ,

                     b) gdy q > 1, to

Ponieważ wszystkie wyrazy ciągu są dodatnie to wartość bezwzględną możemy opuścić, mamy

Korzystając z definicji n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 2 * 1, czyli n! = n * (n-1)!, otrzymujemy

Dzielimy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę zmiennej n występującą w mianowniku, czyli dzielimy przez n zatem

Czyli , zatem na mocy przytoczonego wcześniej twierdzenia mamy

Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.