Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 14: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

Obliczając granicę wykorzystamy następujące twierdzenie

Twierdzenie: Jeśli ciąg (an) jest ciągiem o wyrazach dodatnich, czyli an > 0 dla n =1, 2, ... oraz , gdzie g ³ 0, to

Ciąg (an) ma postać , zatem

 

Korzystając z definicji n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 2 * 1, czyli n! = n * (n-1)!, otrzymujemy

 

Zatem  .

Czyli na mocy przytoczonego na początku rozwiązania zadania twierdzenia mamy

   

Poprzednie zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.