Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 1: Obliczyć prawostronną granicę funkcji w punkcie .

Rozwiązanie:  
Dalej

Sposób 1: Mamy obliczyć granicę .

Bierzemy dowolny ciąg taki, że

Zatem zgodnie z definicją  ( prawostronnej granicy funkcji w punkcie ), obliczenie prawostronnej granicy funkcji w punkcie sprowadza się ( dla tak określonego ciągu, ) do obliczenia granicy ciągu  , gdy n dąży do .

( Czyli licząc granicę wystarczy policzyć granicę . )

Korzystając z twierdzeń z teorii granic ciągów oraz z faktu, że 

Mamy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.