Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 9:  W klasie liczącej 30 osób wybieramy pięć osób i stawiamy im w dzienniku piątki. Na ile sposobów można to zrobić?

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Wybieramy 5 osób ze zbioru 30-to elementowego. Kolejność wylosowanych osób jest nieistotna (zamieniając ze sobą dwie dowolnie wylosowane osoby otrzymamy dalej zbiór tych samych 5-ciu osób).

Każda z wylosowanych osób może być wylosowana tylko raz, czyli losujemy bez powtórzeń, mamy zatem 5-cio elementowe kombinacje ze zbioru 30-to elementowego.

.

Odpowiedź: Z klasy 30 osobowej możemy wybrać 5 osób na 142 506 sposobów.

Uwaga. Rozwiązanie każdego zadania kosztuje 1 gr.
Czy Wiesz, że klikając w reklamę ofiarowujesz serwisowi 3 gr.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.