Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Kombinacje bez powtórzeń.

 
Zadanie 7: Ile jest wszystkich wyników losowania w Dużym Lotku?

Rozwiązanie:

Zadanie 8:  Udowodnij następującą własność symbolu Newtona:  .

Rozwiązanie:

Zadanie 9:  W klasie liczącej 30 osób wybieramy pięć osób i stawiamy im w dzienniku piątki. Na ile sposobów można to zrobić?

Rozwiązanie:

Zadanie 10: W pudełku jest 2008 cukierków czekoladowych i 2010 cukierków "krówek". Na ile sposobów możemy zjeść k ( k > 0 ) losowo wybranych cukierków?

Rozwiązanie:

Zadanie 11:  W liceum uczy się n uczniów: 100 w klasie pierwszej, k w klasie drugiej, 150 w klasie trzeciej. Na ile sposobów można wybrać dwóch uczniów tak, aby jeden z wylosowanych uczniów uczył się w klasie wyższej niż drugi?

Rozwiązanie:
Poprzednie zadania
Następne zadania

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.