Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Logarytmy. (Teoria)

Definicja: Logarytmem liczby dodatniej x przy podstawie a (a>0, a1) nazywamy wykładnik potęgi, do której należy podnieść a, żeby otrzymać x. Czyli


Bezpośrednio z definicji wynikają następujące dwa wzory:

Twierdzenie: Jeżeli x>0,y>0, to

Definicja: Funkcją logarytmiczną nazywamy funkcję

Dziedziną funkcji logarytmicznej jest zbiór wszystkich liczb dodatnich.

Jeśli a>0, to funkcja logarytmiczna jest rosnąca.
Jeśli 0<a<1, to funkcja logarytmiczna jest malejąca.

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.