Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 6:   Rozwiązać równanie

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie


Określamy dziedzinę równania: x>0 i 2x+5>0.
Czyli równanie jest określone dla .
Ze wzoru, mamyObliczamy , korzystamy z definicji logarytmu, mamy

.

Zatem

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.