Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 6: Ile różnych ciągów 26-cio elementowych możemy utworzyć z 26-ciu różnych liter alfabetu (wszystkie litery muszą zostać wykorzystane)?

Rozwiązanie:

Pytamy się na ile sposobów możemy uporządkować zbiór składający się z 26-ciu różnych elementów.

Każdy ciąg, stanowi wynik jednego losowania 26 liter.

Wylosowane ciągi różnią się od siebie kolejnością wylosowanych liter, czyli kolejność losowania jest istotna.

Wylosowane litery nie mogą się powtarzać (losujemy bez powtórzeń).

Mamy 26-cio elementowe permutacje. Takich permutacji jest 26!.

Odpowiedź: Z 26-ciu różnych liter możemy utworzyć 26! różnych ciągów.

Poprzednie zadanie
Następne zadanie


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.