Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 11: Oblicz pochodną funkcji .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Ponieważ funkcja f(x) jest postaci to stosujemy wzór postaci  mamy

 

Wystarczy policzyć pochodne funkcji i obliczone wartości wstawić do powyższego wyrażenia i uprościć ( wymnażając wyrazy ).

Obliczamy pochodną funkcji

 Korzystamy ze wzorów i   mamy

 


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.