Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 12: Oblicz pochodną funkcji
Rozwiązanie:

Najpierw skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu dwóch funkcji (  , gdy g(x) ≠ 0 ), mamy

Następnie korzystamy ze wzoru na pochodną sumy dwóch funkcji (  ), ze wzoru na pochodną funkcji złożonej () oraz wzorów na pochodną funkcji wielomianowej ( ) i otrzymujemy

Chcąc  przedstawić pochodną funkcji f(x) w prostszej postaci mnożymy licznik i mianownik przez wyrażenie mamy

Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.