Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
 
Zadanie 13: Oblicz pochodną funkcji .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Ponieważ funkcja f(x) jest postaci to stosujemy wzór postaci  mamy

 

Korzystając ze wzorów na pochodną różnicy i pochodną sumy dwóch funkcji mamy

 

Stosując wzór na pochodną funkcji złożonej postaci oraz wzór otrzymujemy

  


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.