Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
 
Zadanie 2: Obliczyć pochodną funkcji danej wzorem
Rozwiązanie:  
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Korzystając ze wzoru na pochodną sumy dwóch funkcji postaci mamy

 

Na mocy wzoru na pochodną funkcji złożonej postaci  otrzymujemy

 

Korzystając ze wzorów i mamy

Uwzględniając wzór otrzymujemy ostatecznie

Zapisując jeszcze raz wszystkie przekształcenia mamy

 


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.