Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 3: Oblicz pochodną funkcji

Rozwiązanie:  
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Stosujemy wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji postaci otrzymujemy

 

Korzystając ze wzoru mamy

 

Na mocy wzoru na pochodną funkcji złożonej postaci  otrzymujemy

 

Wykorzystując wzory mamy

Zatem

Zapisując jeszcze raz wszystkie przekształcenia mamy

 

 


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.