Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 5: Oblicz pochodną funkcji .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie
 

Stosujemy wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji postaci mamy

Ponownie stosujemy wzór  na pochodną iloczynu dwóch funkcji otrzymujemy

 

Korzystając ze wzoru mamy .

Pochodną funkcji obliczamy korzystając ze wzoru na pochodną funkcji złożonej postaci oraz ze wzoru mamy 

 

Pochodną funkcji obliczamy korzystając ze wzoru na pochodną funkcji oraz wzorów postaci

 

Wstawiając obliczone wartości do pochodnej otrzymujemy

 

Zatem

 

Zapisując jeszcze raz wszystkie przekształcenia mamy

 


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.