Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |Poprzednie zadanie
Dalej

Zadanie 6: Oblicz pochodną funkcji
Rozwiązanie:

Stosujemy dwukrotnie wzór na pochodną sumy dwóch funkcji postaci otrzymujemy

 

Wystarczy zatem policzyć pochodne trzech funkcji: ,

Obliczając pochodną funkcji skorzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu dwóch funkcji postaci   mamy

 

Korzystamy ze wzorów oraz otrzymujemy,


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.