Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
 
Zadanie 8: Obliczyć dwoma sposobami pochodną funkcji danej wzorem
Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Sposób 1: W celu łatwiejszego obliczenia pochodnej przekształcamy funkcję f(x) mamy

 

Korzystając ze wzoru na pochodną sumy dwóch funkcji otrzymujemy

Korzystając ze wzoru obliczamy pochodne funkcji : mamy

 


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.