Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie
12:
Zbadać różniczkowalność funkcji .
Rozwiązanie, strona 2:  
Poprzednia strona
Dalej

Pochodną funkcji f(x) w punkcie
x = 0 będziemy musieli policzyć z definicji, ale najpierw policzmy pochodną funkcji f(x) dla  x >3, podobnie jak dla x < 0 pochodną funkcji f(x) dla x >3 liczymy korzystając ze wzoru na pochodną iloczynu dwóch funkcji oraz ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej mamy

Czyli otrzymaliśmy

Policzymy z definicji pochodną funkcji f(x) w punktach
x = 0 i x = 3. Najpierw policzymy pochodne jednostronne funkcji f(x) w punkcie . Pochodną prawostronną funkcji f(x) w punkcie obliczamy ze wzoru , mamy


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.