Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie
12:
Zbadać różniczkowalność funkcji .
Rozwiązanie, strona 3:  
Poprzednia strona
Dalej

Ponieważ pochodna prawostronna funkcji f(x) w punkcie
x0 = 0 jest niewłaściwa, czyli jest równa plus nieskończoność, to pochodna  funkcji f(x) w punkcie nie istnieje.

 (Zauważmy, że pochodna lewostronna funkcji f(x) w punkcie x0 = 0 też jest równa plus nieskończoność, gdyż w mianowniku wyrażenia jest przyrost h podniesiony do kwadratu, a zatem niezależnie od tego, czy zbliżamy się do 0 wartościami dodatnimi, czy ujemnymi otrzymamy wartości dodatnie i wyrażenie będzie dążyło do plus nieskończoność, gdy h dąży do 0-, czyli .)


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.