Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 4: Zbadać różniczkowalność funkcji
Rozwiązanie, strona 2:
Poprzednia strona
Dalej

Zatem funkcja  f(x) jest różniczkowalna na zbiorze
( minus nieskończoność , 0 )  suma  ( 0, plus nieskończoność). Czyli

 

Zbadamy różniczkowalność funkcji  f(x) w punkcie . W tym celu policzymy granice jednostronne funkcji f(x) w punkcie .

Liczymy najpierw granicę lewostronną, skorzystamy ze wzoru , (ponieważ liczymy pochodną lewostronną w punkcie , to obliczając wyrażenie wykorzystujemy wzór funkcji f(x) dla
x < 0, czyli dla obliczenia wyrażenia wykorzystujemy wzór dla x < 0, pamiętamy, że  dla x = 0,) mamy


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.