Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 4: Zbadać różniczkowalność funkcji
Rozwiązanie, strona 3:
Poprzednie zadanie
Dalej

Liczymy granicę prawostronną, skorzystamy ze wzoru , (ponieważ liczymy pochodną prawostronną w punkcie , to obliczając wyrażenie wykorzystujemy wzór funkcji f(x) dla x > 0, czyli dla obliczenia wyrażenia wykorzystujemy wzór dla x > 0,) mamy

 

Ponieważ , to funkcja  f(x) jest różniczkowalna w punkcie , oraz


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.