Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 5
:
Zbadaj różniczkowalność funkcji
Rozwiązanie, strona 2: 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Liczymy granicę prawostronną, skorzystamy ze wzoru , (ponieważ liczymy pochodną prawostronną w punkcie , to obliczając wyrażenie wykorzystujemy wzór funkcji f(x) dla x > 1, czyli dla obliczenia wyrażenia wykorzystujemy wzór dla x > 1, pamiętamy, że  dla x = 1,) mamy

Ponieważ , to funkcja  f(x) jest różniczkowalna w punkcie . Zatem


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.